Economie sociala – Dimensiunea sectorului economiei sociale in Romania

Economie sociala – Dimensiunea sectorului economiei sociale in Romania

Ce este economia sociala? Economia socială, „economie solidară” sau „al treilea sector” s-a dezvoltat din necesitatea de a găsi soluții noi, inovatoare unor probleme sociale, economice sau de mediu ale comunitătilor și pentru satisfacerea nevoilor membrilor comunității care sunt ignorate […]

Read More

Economia sociala in Romania

Economia sociala in Romania

Solidaritatea este mecanismul social care face viața mutuală posibilă. Când solidaritatea își găsește expresie economică în furnizare de bunuri și servicii pentru comunități atunci vorbim despre economie socială. REZUMAT Termenul de economie socială nu are o definiție unanim acceptată, cu […]

Read More

Conferinta de lansare a proiectului

Sâmbată, 4 aprilie 2015, la Hotelul Moldova din Iasi a avut loc conferinta de lansare a proiectului „Afaceri durabile intr-o societate solidara„, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2004-2013. Pe lângă reprezentanții asociațiilor […]

Read More

Metodologie de implementare

A fost definitivată metodologia de implementare a proiectului, care constă în doua faze distincte: Dezvoltarea de instrumente de consiliere și mediere Se vor realiza instrumentele de selecție (fișe de interviu, criterii de selecție participanți, dosare de personal etc.) în vederea […]

Read More