Economia sociala in Romania

Solidaritatea este mecanismul social care face viața mutuală posibilă. Când solidaritatea își găsește expresie economică în furnizare de bunuri și servicii pentru comunități atunci vorbim despre economie socială.

REZUMAT

Termenul de economie socială nu are o definiție unanim acceptată, cu toate că primele discuții au apărut încă din anul 1830. În România primele semințe ale economiei sociale au apărut din sec. al XIX – lea. Economia socială, sau sectorul al treilea într-o accepțiune restrânsă este definit ca studiul tuturor eforturilor făcute de stat (componenta socială a politicii statului), de asociații muncitorești de sectorul privat pentru a îmbunătăți nivelul de trai al oamenilor. Din punct de vedere instituțional, actorii implicați în dezvoltarea și promovarea sectorului economiei sociale sunt: instituții private, administrația publică centrală, instituții publice de interes național. Nivelul de dezvoltare economic al României are implicații directe asupra sectorului economiei sociale. În perioada de postadereare a României la Uniunea Europeană a crescut atât nivelul de dezvoltare economică cât și sectroul economiei sociale a României. Din categoriile care fac parte ca beneficiari ai economii sociale se numără: persoanele de etine romă, femeile în situație de risc, familile monoparentale, consumatori de droguri etc. Finanțarea sectorului economiei sociale are loc prin fonduri publice și private.

 Articolul complet poate fi vizualizat aici:

articol-economia-sociala