Metodologie de implementare

A fost definitivată metodologia de implementare a proiectului, care constă în doua faze distincte:

Dezvoltarea de instrumente de consiliere și mediere
Se vor realiza instrumentele de selecție (fișe de interviu, criterii de selecție participanți, dosare de personal etc.) în vederea selectării a 100 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile, ce urmează apoi a fi incluse în grupul țintă. Toate aceste persoane vor intra în programul integrat de orientare și integrare profesională care va fi realizat de experți profesioniști prin utilizarea de baterii de teste recunoscute de specialiști.

Furnizarea efectivă a serviciilor de consiliere și mediere
Fiecare persoană ce va fi inclusă în program va avea un plan individual de intervenție/acțiune ce va include profilul vocațional și va asigura orientarea profesională și de calificare specifică abilităților și competențelor sale. Planul va fi realizat urmare a ședințelor individuale, iar ulterior, pe perioada sesiunilor de formare, acesta va fi îmbunătățit.