Parteneri

Proiectul “Afaceri durabile într-o societate solidară” – POSDRU/173/6.1/S/147847 este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Partenerii implicați în derularea proiectului sunt:

Asociația „O șansă pentru fiecare” – solicitant (S)
Aleea Veronica Micle, nr. 8, Iaşi, jud. Iași
Regiunea Nord-Est

Asociația „Noul Val” – partener (P1)
Bld. Ferdinand, nr. 32A, Constanţa, jud. Constanţa
Regiunea Sud-Est

Asociația Clubul Sportiv „Aqua Swim” – partener (P2)
Str. Independenței nr. 22, Baia Mare, jud. Maramureș
Regiunea Nord-Vest

Asociația „European Support for Education” – partener (P3)
Intrarea Setrarului, nr. 8, Sector 1, București
Regiunea București-Ilfov