Prezentare proiect

Proiectul “Afaceri durabile într-o societate solidară” – POSDRU/173/6.1/S/147847 are ca obiectiv general creșterea calității vieții persoanelor vulnerabile prin înființarea și dezvoltarea unor structuri specifice economiei sociale care să conducă la dezvoltarea sustenabilă a comunității din care fac parte, la creșterea ratei de ocupare, a nivelului de pregătire profesională, la ameliorarea stării de sărăcie. Prin obiectivul general al proiectului se urmărește atingerea obiectivului general al POSDRU privind „dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității, prin corelarea educației și învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii […]”.

Prin dezvoltarea structurilor de economie socială (SES) propuse proiectul atinge una din cele mai delicate aspecte privind incluziunea socială, respectiv creșterea angajabilității persoanelor vulnerabile. Astfel, se are în vedere dezvoltarea unor măsuri de incluziune activă, prin dezvoltarea de activități economice, structuri active în economia națională. Proiectul generează oportunități de ocupare inovative, locuri de muncă pentru grupurile vulnerabile și promovarea unui model de dezvoltare socială bazat pe incluziune, șanse egale, solidaritate socială care contribuie în același timp la competitivitate și la dezvoltarea capitalului uman, în concordanță cu obiectivul general al POSDRU.